Overall Result


Serial NAME BRANCH SUBJECT MARKS
1 YOGI GANDHE CIVIL M3 100
2 DIVYESH GITE CIVIL M3 100
3 DEVESH KARKHANIS CIVIL M3 100
4 AAKASH NIRMAL CIVIL M3 100
5 SHUBHAM KOCHAREKAR CIVIL M3 100
6 KAUSTUBH LOKARE MECHANICAL M3 99
7 MANSI GHADGE CIVIL M3 99